SGS varautui EU:n uuden tietosuoja-asetuksen velvoitteisiin

EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteena on turvata entistä tehokkaammin kaikkien Suomessa toimivien organisaatioiden asiakas- ja jäsenrekisteritiedot. Näin asetus koskee myös Suomen Golfseniorit ry:tä, johon kuuluu tällä haavaa noin 15000 jäsentä. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi mm. kevään golfmessuilla.
EU:n uuden tietosuoja-asetuksen tavoitteena on turvata entistä tehokkaammin kaikkien Suomessa toimivien organisaatioiden asiakas- ja jäsenrekisteritiedot. Näin asetus koskee myös Suomen Golfseniorit ry:tä, johon kuuluu tällä haavaa noin 15000 jäsentä. Uusia jäseniä yhdistykseen liittyi mm. kevään golfmessuilla.

Euroopan Unionin uusi yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta. Asetus velvoittaa jäsenrekisterin ylläpitäjänä myös Suomen Golfseniorit ry:n huolehtimaan uudistuksen edellyttämistä vastuista ja velvoitteista. Asetuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa EU:n tietosuojakäytäntöjä ja parantaa kansalaisten yksityisyydensuojaa.

SGS:n tietosuojaselosteesta käyvät ilmi mm. rekisteröityjen jäsenten henkilötietojen käyttötarkoitus ja säilytys sekä rekisteröidyn oikeudet.